Reglement

Reglement
Op het beheer en het gebruik van de begraafplaatsen en het crematorium van de Stichting R.K. begraafplaatsen te ’s-Gravenhage.
 
Dit reglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 31 augustus 2022 en van toepassing verklaard met ingang van de dag van vaststelling.
 
Dit reglement is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te
Den Haag op 16 september 2022 onder nummer 24/2022.
 
 
 

Deel dit bericht

U bent hier