Tarieven

U vindt hier een overzicht van de tarieven voor (familie) graven, kindergraven, asbijzettingen en onderhoud op onze verschillende begraafplaatsen.

TARIEVEN 2019Voor ondernemers die een uitvaart willen verzorgen, graag contact
opnemen met kantoor: 070 3503718 of info@paxrkb.nl.
Ook voor overige vragen neemt u gerust contact op met ons kantoor. 

Begraafplaats St. Petrus Banden, Kerkhoflaan 10, 2585 JB Den Haag.
 
BIJZETTINGSKOSTEN
Inclusief max. 30 min. gebruik kapel/aula, 30 min. gebruik condoleancekamer, audio USB opname en luidklok, totaal 1½ uur.
 
FAMILIEGRAVEN
 • Zandgraven en kelders volwassenen € 995.00
 • Zandgraven en kelders kind (t/m 6 jaar) € 360.00
GRAFRECHTEN (30 jaar)
Kosten voor het gebruik van een familiegraf:
 • Keldergraf in de arcade of rond de kapel € 12.000,00
 • Bijdrage voor nieuwe gedenksteen voor keldergraf in arcade of rond kapel € 1.500,00
 • Keldergraf op de uitbreiding € 5.250,00
 • Keldergraf overig € 6.000,00
 • Galerijgraf € 3.990,00
 • Zandgraf € 2.700,00
 • Graf voor kind (t/m 6 jaar) € 600,00
 • Urnentuin (20 jaar) voor 1 asbus inclusief bijzetting € 850,00
 • Urnenmuur (10 jaar) voor 2 asbussen inclusief eerste bijzetting               € 950,00
VERLENGING OF WEDERINKOOP VAN EEN GRAF
Tarief op aanvraag.

ASBUSBIJZETTINGEN
 • Bijzetting in/op familiegraven inclusief eventueel te verplaatsen grafbedekking € 395,00
 • 2e Bijzetting in de urnenmuur € 185,00
 • Verstrooien van as in familiegraf € 185,00
De asbus bijzetting in de urnentuin en urnenmuur is inclusief onderhoud en exclusief naamsteentje/naamplaatje.
 
OPENINGSTIJDEN
De begraafplaats is geopend maandag t/m zondag van 09:00 tot 16:30 uur.
 
BEGRAFENISTIJDEN
Een begrafenis kan plaatsvinden op:
A.     Maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 15:30 uur 
         Buiten deze uren worden de bijzettingskosten met 50% verhoogd.
B.     Zaterdag tussen 10:00 en 15:00 uur
         Zaterdagtoeslag € 500,00
         Zaterdagtoeslag na 15:00 uur €  750,00
 
EXTRA GEBRUIK KAPEL / CONDOLEANCERUIMTE
 • Extra gebruik van de kapel, per ½ uur € 200,00
 • Extra gebruik van de condoleanceruimte, per ½ uur € 200,00
GEBRUIK KAPEL EN/OF CONDOLEANCE RUIMTE (zonder begrafenis)
 • Maandag t/m zaterdag tot 15:30 uur, per ½ uur € 200,00
 • Zaterdagtoeslag, inclusief 1 uur kapel € 600,00
VERPLICHTE JAARLIJKSE ONDERHOUDSKOSTEN € 64,00
De afkoop van de jaarlijkse onderhoudskosten is mogelijk op aanvraag.
U kunt naar de mogelijkheden informeren vi070 3503718 of
 
OPGRAVINGSKOSTEN
Voor het opgraven van stoffelijke resten uit een familiegraf (na de verplichte wettelijke rusttermijn van 10 jaar) is per begraaflaag onderstaand bedrag verschuldigd:
 • 1e begraaflaag € 500,00
 • 2e begraaflaag € 645,00
 • 3e begraaflaag € 755,00
 • 4e begraaflaag € 925,00
AFNEMEN EN TERUGPLAATSEN VAN HET GEDENKTEKEN € 290,00
Voor bijzondere stenen of kelderzerken worden de kosten door de Stichting bepaald. Tarief op aanvraag.
 • Plaatsen van het gedenkteken € 137,50
 • Vervolgwerkzaamheden € 35,00
HET GROEN MAKEN VAN HET GRAF € 80,00
 
OVERBOEKINGSKOSTEN / AKTE VAN AFSTAND
 • Overschrijven van de eigendomsrechten op een graf € 77,50
 • Akte van afstand € 77,50
 
ALLEEN VOOR ONDERNEMERS:
 
AANVRAAGFORMULIEREN
Voor de aanvragen tot het begraven dienen, ter voorkoming van vergissingen, uitsluitend de door onze Stichting verstrekte aanvraagformulieren te worden gebruikt. Tevens herinneren wij u eraan, dat na uw telefonische vastlegging van de tijd van begraven ons het aanvraagformulier met gegevens, het burgerlijk consent, het wettelijk registratienummer en, indien van toepassing, de toestemming met handtekening van de rechthebbende tot opening van het familiegraf d.m.v. de fax of email moeten worden toegezonden.
 
Hier vindt u het formulier online:
 
 
KISTMAAT
Bedragen de afmetingen van de kist meer dan 210x75 cm? Geef de afwijkende afmetingen direct bij de melding aan ons door! Anders zou er een te klein graf kunnen worden gemaakt. De kosten die verbonden zijn aan het opnieuw maken van het graf, worden dan aan u doorberekend.
 
Op al onze verbintenissen is het reglement van de Stichting R.K. Begraafplaatsen te ‘s-Gravenhage van toepassing, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag op 25 augustus 2003 onder nr. 84/2003.
 
 

Deel dit bericht

U bent hier