Vacatures

St. R.K. Begraafplaatsen te ’s-Gravenhage beheert twee begraafplaatsen, St. Petrusbanden in de Archipelbuurt en St. Barbara in de Binckhorst. De organisatie is volop in beweging en wij zijn op zoek naar medewerkers die ons hierbij gaan ondersteunen.

Wij zoeken 
    •    Administratief medewerker
    •    Begraafplaatsmedewerker
 
Functiebeschrijving Administratief medewerker
 
Doel van de functie
Het verrichten van administratieve werkzaamheden op het gebied van de gravenadministratie, zodanig dat de voorbereidingen en uiteindelijke uitvaart op een juiste en ordentelijke wijze kunnen worden uitgevoerd. Verricht werkzaamheden in het kader van onteigening van vervallen familiegraven en opheffing van algemene graven.
Het verrichten van uitvoerende werkzaamheden op het gebied van de financiële administratie, waardoor op elk moment de juistheid van de openstaande vorderingen, en de volledigheid van de omzet inzichtelijk is.
Ontvangen van bezoekers en het afhandelen (indien nodig in overleg) van telefonische vragen en verzoeken zodanig dat nabestaanden, klanten, bezoekers en andere relaties zich geinformeerd en welkom voelen.

Plaats in de organisatie
De administratief medewerker krijgt dagelijkse aansturing van de operationeel manager voor de werkzaamheden verband houdend met de uitvaarten en beheer van de graven. Voor de financiële werkzaamheden krijgt de administratief medewerker dagelijkse aansturing van de financieel manager. 
De medewerker valt hiërarchisch onder de operationeel manager.

Contacten
    •    met uitvaartondernemers, steenhouwers en leveranciers, nabestaanden, klanten en bezoekers.
 
Werkzaamheden 
    •    Aannemen van begrafenissen en vastleggen van reserveringen.
    •    Administratief voorbereiden van begrafenissen, diensten en asbus-bijzettingen.
    •    Overleggen met ondernemers over tijden, consumpties en aantallen te verwachten bezoekers.
    •    Verwerken van uitgevoerde begrafenissen in de gravenadministratie, factureren van uitvaarten met het gravenbeheersysteem.
    •    Aanschrijven van rechthebbenden van familiegraven in het kader van de onteigening na verloop van de contract periode.
    •    Aanschrijven van opdrachtgevers van algemene graven over het vervallen van het graf.
    •    Verwerken van adreswijzigingen, overboekingen, vergunningaanvragen, verlengingen en wederinkopen.
    •    Overname van telefoondiensten buiten de openingstijden.
    •    Opstellen van horeca facturen van door ons verleende diensten.
    •    Verwerken van ingekomen betalingen met factuurgegevens, achterhalen en eventueel oplossen van verschillen.
    •    Boekhoudkundig verwerken van de betalingen, vervaardigen van bevestigingsbrieven.
    •    Verzorgen van de aanmaningen en het in overleg met de financieel manager treffen van betalingsregelingen.
    •    Vragen van klanten en ondernemers beantwoorden, zowel telefonisch als aan de balie.

Persoonlijke eigenschappen en competenties
    •    Accuraat, secure werkhouding, netjes en precies
    •    Representatief
    •    Sociaal vaardig, klantgericht
    •    Inlevingsvermogen, kunnen omgaan met emotionele situaties
    •    Stressbestendig
    •    Flexibel
    •    Verantwoordelijkheid nemen
    •    Samenwerken
    •    Initiatief
    •    Vakbekwaam handelen
 
Verrichten van alle voorkomende werkzaamheden die nodig zijn om het doel van de functie te realiseren.
 
Opleiding    
MBO werk – en denk niveau
 
Voor deze functie geldt de CAO voor de uitvaartbranche en uw pensioenvoorziening wordt ondergebracht bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Astrid Oranje, directeur. Bereikbaar op telefoon 070 3503718

Sollicitatie kunt u richten aan
Directie, Kerkhoflaan 10, 2585 JB Den Haag of via directie@paxrkb.nl
 
 
Functiebeschrijving Begraafplaatsmedewerker
 
Doel van de functie
Het zorgdragen voor een juist verloop van begrafenissen en urnbijzettingen en tevens een bijdrage leveren aan het onderhoud en beheer van de begraafplaatsen en aanwezige voorzieningen zodanig dat de begraafplaats en de aanwezige voorzieningen verzorgd, schoon en representatief zijn.

Plaats in de organisatie
De begraafplaatsmedewerker krijgt dagelijks aansturing van een (meewerkend) voorman.
Hij/zij valt hierarchisch  onder de operationeel manager. 

Contacten
    •    met nabestaanden, klanten en bezoekers.
 
Hoveniers- en grafwerkzaamheden
    •    Verrichten (mechanisch en aanvullend handmatig) van grondwerk, delven en ruimen van graven en het zorgvuldig afwerken hiervan.
    •    Controleren, reinigen, stellen, verwijderen en verplaatsen van grafmonumenten en zonodig lakken van letters.
    •    In gereedheid brengen van urnengraven en urnennissen voor bijzettingen.
    •    Dagelijks onderhoud plegen aan de gebruiksruimten en terreinvoorzieningen.
    •    Dagelijks onderhouden van de begraafplaats, snoeien van bomen en struiken, maaien van gras, verzorgen van nieuwe aanplant en bewerken
          van de grond.
    •    Schoonhouden (en plegen van onderhoud) van terrein en paden, (zonodig bijvoorbeeld) ijs- en sneeuwvrij maken van paden.
    •    Onderhouden van de gereedschappen en materieel.
    •    Informeren van bezoekers over het beleid en corrigerend optreden als regels niet worden nageleefd.
 
Het uitvoeren van begrafenissen 
    •    Begeleiden van diensten in de kapel, assisteren bij condoleance bezoeken, bijzetten van urnen en verstrooien van overledenen.
    •    Betrokken nabestaanden correct te woord staan.
    •    Alle voorkomende werkzaamheden verrichten in de rouwkamer, rouwbezoeken draaien.
 
Bereid om in roosterdiensten ook ’s-avonds en in het weekend te werken op onze locaties.
Verrichten van alle voorkomende werkzaamheden die nodig zijn om het doel van de functie te realiseren.

Persoonlijke eigenschappen en competenties
    •    Accuraat, secure werkhouding, netjes en precies
    •    Representatief
    •    Sociaal vaardig, klantgericht
    •    Inlevingsvermogen, kunnen omgaan met emotionele situaties
    •    Stressbestendig
    •    Flexibel
    •    Verantwoordelijkheid nemen
    •    Samenwerken
    •    Initiatief
    •    Vakbekwaam handelen
 
Bereid om in roosterdiensten ook ’s-avonds en in het weekend te werken op onze locaties.
Verrichten van alle voorkomende werkzaamheden die nodig zijn om het doel van de functie te realiseren.

Opleiding
Minimaal VMBO / MBO werk- en denk niveau
Gewenst: hoveniersopleiding
 
Voor deze functie geldt de CAO voor de uitvaartbranche en uw pensioenvoorziening wordt ondergebracht bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Astrid Oranje, directeur. Bereikbaar op telefoon 070 3503718

Sollicitatie kunt u richten aan
Directie, Kerkhoflaan 10, 2585 JB Den Haag of via directie@paxrkb.nl
 
 

Deel dit bericht

U bent hier