Overige vragen

Op welke tijden kunnen uitvaartplechtigheden gereserveerd worden?

Om het tijdstip van de begrafenisplechtigheid te bepalen, overlegt de uitvaartverzorger telefonisch met de Stichting R.K. Begraafplaatsen.Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 15.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.Zaterdag na 13.00 uur wordt alleen bij gebleken noodzaak daartoe begraven.

Wat is er mogelijk met gedenktekens?

Op alle graven kunnen gedenktekens worden geplaatst. Op de familiegraven kunnen de gedenktekens doorgaans een maximale afmeting hebben van 180x88x140 cm hoog. Op de algemene- en kindergraven zijn naamsteentjes toegestaan die afmetingen hebben van 50x40 cm. Hiervoor is een eenmalig plaatsingsrecht verschuldigd. Uw eigen ideeën en wensen zijn welkom m.b.t. de gedenktekens op de graven, wij denken graag met u mee hierover. Op deze manier kunt u een persoonlijk element in het grafwerk kwijt. Dit kan erg fijn zijn voor nabestaanden, bijvoorbeeld om uitdrukking te geven aan verdriet en rouwverwerking. Samen komen we tot een mooie oplossing, wij geven u graag advies over wat er precies mogelijk is: 070 3503718 of info@paxrkb.nl.       

Onderhoudskosten, waarom betaal ik dat jaarlijks?

Met uw bijdrage onderhouden wij de begraafplaats, de paden, de toiletten, hekken, de beplanting, vrijhouden van blad en onkruid, etc. Verder dragen wij zorg voor het reinigen van het gedenkteken en het behandelen met een algenbestrijder eenmaal per jaar. Vandaar de jaarlijkse verplichting tot betaling voor de onderhoudskosten familiegraven. 

Bijzondere beplanting, wat is er mogelijk?

Wilt u vaste seizoen beplanting bij uw graf? In het voorjaar kunt u violen laten planten, in de zomer begonia's en in de winter erica's bij de graven laten planten. De planten worden goed verzorgd door onze onderhoudsmedewerkers. De abonnementskosten zijn afhankelijk van het aantal planten dat u laat planten. Wij geven u graag advies hierover: : # 070-3503718 / begrafenissen@paxrkb.nl.

Deel dit bericht

Abonneren op Overige vragen

U bent hier