Graven

Onze begraafplaats biedt verschillende soorten graven aan. Van keldergraf tot familiegraf tot het bijzetten van een urn.

Familiegraven (zand - en keldergraven)
Dit zijn graven waar de huurder/rechthebbende bepaalt wie er in begraven mag worden. Veelal zijn de overledenen familie van elkaar.
 
Zandgraven
Deze graven zijn er in diverse categorieën en zijn bestemd voor maximaal 3 overledenen en 5 asbussen (urnen).
 
Keldergraven
Dit zijn graven waarin een kelder is geplaatst, bijvoorbeeld bij de arcade op St. Petrus Banden. De kelders zijn van beton. In deze graven passen twee, drie, vijf of zes overledenen. De volgende combinaties zijn mogelijk:
  • twee overledenen + zes asbussen
  • drie overledenen + vijf asbussen
  • vijf overledenen + vijf asbussen
  • zes overledenen + zes asbussen
Galerijgraven
Dit graftype is een mooie variant van een bovengronds graf. Hier kan 1 kist en 1 asbus geborgen worden.
 
Urnentuin / columbarium
Het columbarium is de urnennis, waar plek is per nis voor 2 asbussen. De uitgiftetermijn is 10 jaar. In de urnentuin is het mogelijk om per graf één asbus bij te zetten. Wat ook mogelijk is, is om twee plekjes naast elkaar te organiseren, bijvoorbeeld voor een echtpaar wie altijd samen heeft geleefd. De bijzetting van de urn is inclusief onderhoud, exclusief naamsteen en de uitgiftetermijn is 20 jaar.

Priesterkelder
In dit graf worden enkel geestelijken begraven. De bijzetting geschiedt in een nis in de kelder en de naam van de overleden geestelijke kan in de kapelmuur gegraveerd worden.
 
Gebruiksrechten van een graf
Dit zijn de rechten waarmee men het gebruik van een graf vastlegt voor een periode van dertig jaar. De "rechthebbende" is degene die zeggenschap heeft over het graf alsmede het aanspreekpunt is voor de Stichting R.K. Begraafplaatsen. De familie- en urnentuin graven kunnen met een veelvoud van tien jaar worden verlengd. De urnennissen kunnen worden verlengd met een veelvoud van vijf jaar.
 
Grafrechten
Grafrechten zijn de kosten voor het bijzetten van een stoffelijk overschot.
 
Urn / asbus bijzettingen in een familiegraf
Met toestemming van zowel de rechthebbende (huurder) als de eigenaar van de begraafplaats is het mogelijk een sierurn bij te zetten in een graf of een sierurn op een graf te plaatsen.
 
Verstrooien van as op de begraafplaats
De mogelijkheid bestaat om op een graf te verstrooien. Dit gebeurt meestal op het familiegraf zelf of in een bescheiden kuiltje onder de gedenksteen, speciaal gegraven voor de gelegenheid. Hiervoor is een toestemming nodig van de rechthebbende (de huurder) en de eigenaar van de begraafplaats. Indien men dit wenst mogen de nabestaanden de verstrooiing zelf doen. Aan beide mogelijkheden zijn kosten verbonden. Hiervoor is een toestemming nodig van de rechthebbende (de huurder) en de eigenaar van de begraafplaats. Indien men dit wenst mogen de nabestaanden de verstrooiing zelf doen. Aan beide mogelijkheden zijn kosten verbonden.
 
De Wet op de Lijkbezorging
Deze wet schrijft voor wat er met het menselijk lichaam gebeurt na overlijden. Een lichaam vergaat vrij langzaam. U kunt ervan uit gaan dat er wel tien tot twintig jaar verstrijken voordat een lichaam volledig is vergaan. In een graf mag van alles meegegeven worden, zolang dit maar geen schadelijke werking heeft op het milieu. Plastic is dus niet toegestaan, bloemen en briefjes mogen wel, evenals foto’s.

Kist, lijkwade, rieten mand...
Dit ‘omhulsel’ kan een kist zijn, een rieten mand, een kartonnen doos of een lijkwade (een doek). De wet zegt ook dat alle lichaamsdelen afgedekt moeten zijn., dus ook het hoofd en de voeten. Iemand die in een lijkwade wordt begraven moet daarnaast op een plank liggen. In Nederland is het toegestaan om te worden begraven in een eigen gemaakte kist. Deze moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen die in de wet staan.
 

Deel dit bericht

U bent hier