Urn bijzetten in familie graf

Wat wilt u dat er met de as gebeurt na een crematie?
U kunt de urn een mooie plek thuis geven of de as uitstrooien over zee of in de natuur. Een andere mogelijkheid is om de as bij te zetten in een bestaand familie graf op begraafplaats St. Petrus Banden. Op deze manier kunnen dierbaren bij elkaar zijn na overlijden, ook al is de ene overledene begraven en de andere overledene gecremeerd.
Gaat uw voorkeur uit naar een urnen nis? Ook dat is mogelijk op St. Petrus Banden, wij beschikken over twee prachtige columbaria.

We informeren u graag over de mogelijkheden, neem gerust contact op met ons hierover: 070 3503718 of info@paxrkb.nl.
 
Urn / asbus bijzettingen in een familiegraf
Met toestemming van zowel de rechthebbende (huurder) van het familie graf als de eigenaar van de begraafplaats is het mogelijk een asbus bij te zetten in een graf of een sierurn op een graf te plaatsen. Dit gebeurt meestal op het familiegraf zelf of in een bescheiden kuiltje onder de gedenksteen, speciaal gegraven voor de gelegenheid. Hiervoor is een toestemming nodig van de rechthebbende (de huurder) en de eigenaar van de begraafplaats.

Urnentuin / columbarium
Het columbarium is de urnennis, waar plek is per nis voor 2 asbussen. De uitgiftetermijn is 10 jaar. In de urnentuin is het mogelijk om per graf één asbus bij te zetten. Wat ook mogelijk is, is om twee plekjes naast elkaar te organiseren, bijvoorbeeld voor een echtpaar wie altijd samen heeft geleefd. De bijzetting van de urn is inclusief onderhoud, exclusief naamsteen en de uitgiftetermijn is 20 jaar.
 
Gebruiksrechten van een graf
Dit zijn de rechten waarmee men het gebruik van een graf vastlegt voor een periode van dertig jaar. De "rechthebbende" is degene die zeggenschap heeft over het graf alsmede het aanspreekpunt is voor de Stichting R.K. Begraafplaatsen.
 
Grafrechten
Grafrechten zijn de kosten voor het bijzetten van een stoffelijk overschot.
 
Verstrooien van as op de begraafplaats
De mogelijkheid bestaat om op een graf te verstrooien. Dit gebeurt meestal op het familiegraf zelf of in een bescheiden kuiltje onder de gedenksteen, speciaal gegraven voor de gelegenheid. Hiervoor is een toestemming nodig van de rechthebbende (de huurder) en de eigenaar van de begraafplaats. Indien men dit wenst mogen de nabestaanden de verstrooiing zelf doen (op de begraafplaats onder begeleiding van een medewerker). Aan beide mogelijkheden zijn kosten verbonden.
 
De Wet op de Lijkbezorging
Deze wet schrijft voor wat er met het menselijk lichaam gebeurt na overlijden. Een lichaam vergaat vrij langzaam. U kunt ervan uit gaan dat er wel tien tot twintig jaar verstrijken voordat een lichaam volledig is vergaan. In een graf mag van alles meegegeven worden, zolang dit maar geen schadelijke werking heeft op het milieu. Plastic is dus niet toegestaan, bloemen en briefjes mogen wel, evenals foto’s.
 

Deel dit bericht

U bent hier