Onderhoud Raamweg - Koningskade

Vanaf eind maart 2017 voert de gemeente groot onderhoud uit aan de belangrijke route Raamweg-Koningskade-Zuid-Hollandlaan. Verkeer in heel Den Haag gaat hier iets van merken, onze begraafplaats St. Petrus Banden gelegen in de Archipelbuurt zal hier ook hinder van ondervinden. Plan uw reis ruimer in qua tijd. Op veel plaatsen zal het extra druk zijn op de weg.

De Raamweg is ruim 2 maanden grotendeels afgesloten en op de Koningskade zijn afsluitingen.  Op 1 september 2017 is het werk klaar. Meer informatie over de werkzaamheden, de planning en omleidingsroutes vindt u op www.raamwegdenhaag.nl.


De Raamweg-Koningskade-Zuid-Hollandlaan is een van de drukste routes tussen het centrum van Den Haag en Scheveningen. Dagelijks rijden er zo’n 60.000 voertuigen. Vanaf dit voorjaar vervangt Den Haag hier de riolering. Het riool is op sommige plaatsen al bijna 100 jaar oud. Omdat het riool meer dan 4 meter diep ligt, moet hiervoor de hele weg open. Ook komt er nieuw asfalt. Aannemer Dura Vermeer voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente.

Verkeershinder
De werkzaamheden op de Raamweg-Koningskade zorgen voor veel verkeershinder. Weggebruikers in de directe omgeving krijgen te maken met afsluitingen en extra drukte, met name in Benoordenhout en Archipelbuurt. Ook op andere plekken in Den Haag zal het drukker zijn. 

Planning
Om de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken, zijn de werkzaamheden opgeknipt in 3 delen:

 • 26 maart tot en met 23 april 2017: de eerste 4 weken van de werkzaamheden is de Raamweg richting de A12/Utrechtsebaan dicht. Het verkeer richting Scheveningen kan de Raamweg gewoon blijven gebruiken. In deze periode is de Raamweg 2 weekenden helemaal dicht tussen de Javastraat en de Groenhovenstraat: 
   
  • van vrijdag 7 april (20.00 uur) tot en met maandag 10 april (6.00 uur) en
  • van vrijdag 14 april (20.00 uur) tot en met maandag 17 april (6.00 uur).
 • 24 april tot en met 23 juni 2017: 9 weken lang is de Raamweg in beide richtingen dicht tussen de Javastraat en de Laan Copes van Cattenburch. De Koningskade is dan Richting Scheveningen dicht. Verkeer kan dan nog wel vanaf de Koningskade de Mauritskade op. Eind mei is de Zuid-Hollandlaan ’s nachts een week afgesloten.
 • 24 juni tot en met 1 september: werk op en rond de Wassenaarseweg. In de laatste fase van het onderhoud zijn de werkzaamheden op de doorgaande route voorbij. In Benoordenhout en de Nassaubuurt is de hinder nog steeds groot, maar voor de rest van de stad is de overlast een stuk minder. Tijdens deze fase is de Wassenaarseweg in beide richtingen afgesloten. Ook zijn er werkzaamheden op de Oostduinlaan.

Voorbereid op weg

Via onder meer Google Maps of verkeersinformatie van de ANWB en de Verkeers Informatie Dienst (VID) ziet u snel waar het druk is op de weg. Probeer zoveel mogelijk met het openbaar vervoer of de fiets te reizen. En als het kan, vermijd dan de spits.

Omleidingsroutes

De gemeente zet elektronische routeborden in die aangeven wat op dat moment de snelste route is. De omleidingen kunnen dus per dag verschillen. Als u de aanwijzingen volgt, rijdt u over de meest optimale route.

 • Als de Raamweg-Koningskade is afgesloten, kan het verkeer de stad bereiken via de S200 (buitenring). U kunt dan bovenlangs via de N440 (Hubertustunnel) en de N14 (Sijtwendetunnel) of onderlangs via de N211 (Lozerlaan).
 • Verkeer in de wijken rond de Raamweg-Koningskade kan via de vaste omleidingsroutes langs de werkzaamheden.
 • Woont u in 1 van de wijken rond de Raamweg-Koningskade? Dan kunt u op de website www.raamwegdenhaag.nl meer informatie vinden over de omleidingsroutes per woonwijk.

Bereikbaarheid

De gemeente doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de stad bereikbaar blijft. De werkzaamheden die de grootste hinder veroorzaken, zijn zo gepland dat ze zo kort mogelijk duren. De aannemer gaat tijdens de afsluiting van de Raamweg-Koningskade doorwerken tot 22.00 uur. Ook wordt er op zaterdag gewerkt. Een aantal weekenden werkt de aannemer dag en nacht door. 

Om het verkeer te laten doorrijden komen er de volgende maatregelen:

 • Elektronische routeborden leiden het verkeer over de randwegen rond Den Haag.
 • Verkeerslichten op grote kruispunten worden zo ingesteld dat doorgaand verkeer zo vlot mogelijk kan doorrijden. Ook komen er verkeersregelaars.
 • Er komen maatregelen tegen sluipverkeer in de omliggende wijken. Bijvoorbeeld door op een aantal plaatsen in woonwijken eenrichtingsverkeer toe te passen. Verkeer wordt om de wijken heen geleid. Er zal continu overleg zijn met bewonersorganisaties in de wijken over verkeersmaatregelen. Tijdens de werkzaamheden blijft de gemeente het sluipverkeer in de gaten houden, zodat ze snel kan ingrijpen als dat nodig is.
 • Bij pechgevallen of andere incidenten op de omleidingsroutes moet de weg zo snel mogelijk vrij gemaakt worden om nog meer vertraging te voorkomen. Hiervoor staan extra bergingsvoertuigen langs de weg klaar.
 • De omgeving van de Raamweg-Koningskade blijft bereikbaar met het openbaar vervoer, vooral met de tram. Fietsers en voetgangers hebben weinig last van de werkzaamheden.

Meer informatie?

 

Deel dit bericht

U bent hier